Blankett bouppteckning

blankett bouppteckning

Ärendenummer. Tillägsbouppteckning. Denna blankett används för bouppteckning med anledning av dödsfall som inträffar fr.o.m. 1 januari För bouppteckning efter person som avlidit före den 1 januari används den tidigare versionen (utgåva 5) av blanketten. Namn och adress. Personnummer. Civilstånd. När en anhörig dör är det, trots sorgen, mycket praktiskt som måste ordnas. Allt från begravning till att säga upp telefon och lägenhet. Om den avlidnes tillgångar är större än begravningskostnaderna måste dessutom en bouppteckning göras. Bouppteckningen är det dokument som visar den dödes. Det är Skatteverket som administrerar och registrerar bouppteckningar. De tillhandahåller en blankett för de som väljer att göra bouppteckningen själv. blankett bouppteckning

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *