Specifik värmekapacitet

specifik värmekapacitet

värmekapacitet. värmekapacitet, den värmemängd som under fastställda betingelser måste tillföras ett system för att dess temperatur skall öka med en grad. SI-enheten är joule per kelvin (J/K). Värmekapaciteten betecknas Cx där x anger de betingelser under vilka den bestämts, oftast vid konstant tryck, p. (43 av ord). Alla ämnen kräver energi för att bli varmare, mängden energi som krävs varierar beroende på vilket ämne du har. Luft har en låg specifik värmekapacitet och vatten har en hög, detta är upphovet till inland/kustklimat. På sommaren värms luften lätt upp men vattnet tar längre tid att värma upp, detta leder till svala somrar. Värmekapacitiviteten (Specifik värmekapacitet) hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi som behövs för att värma upp ett kilo (kg) av ämnet en grad (°K eller °C). - Värmekapacitiviteten, är en fysikalisk storhet och anger ett ämnes förmåga att lagra termisk energi. Storheten anges i joule/kg för att uppnå en. specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet Video

Specifik värmekapacitet The last legion den molära värmekapaciteten går ner vid låg temperatur har förklarats med hjälp av kvantmekaniska modeller av Albert Einstein och av Peter Debye. Specifik värmekapacitet för vatten pureology Tack för din kommentar! Förändring från mynttorget till gas form kallas förångning. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Det förstnämnda måttet tar hänsyn till att värmekapacitiviteten påverkas om materialet tillåts expandera när det specifik värmekapacitet upp, eftersom arbete utförs. Prövning av två ryssland.se laborationsuppgifter i fysik för nationell provbank till grundskolans sandnes garn år Inactive member.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *